Офіс великих платників податків
Державної фіскальної служби

Податки, збори, платежі

Фізичним особам

Юридичним особам

Самозайнятим особам

НАКАЗ Першого заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України (керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей) від 12.06.15 № 415 ог

НАКАЗ

Першого заступника керівника Антитерористичного центру

при Службі безпеки України

(керівника Антитерористичної операції

на території Донецької та Луганської областей)

Про затвердження Тимчасового порядку

контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей

У зв’язку з відсутністю можливості здійснення державного контролю на окремих ділянках державного кордону України з Російською Федерацією, при наявності задокументованих фактів присутності на території Донецької та Луганської областей військової активності іноземних збройних формувань, з метою недопущення виходу терористів та їх посібників з району проведення Антитерористичної операції та проникнення їх у такий район, запобігання вчинення терористичних актів, інших протиправних діянь, убезпечення громадян та співробітників силових структур від загрози збройних нападів, з метою стабілізації економічного та оборонного сектору держави, відповідно до статей 12, 13, 14, 15 Закону України “Про боротьбу з тероризмом”, абзацу третього пункту 8 Положення про оперативний штаб з управління антитерористичною операцією, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 року № 611-11

1. Затвердити Тимчасовий порядок контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей (далі – Тимчасовий порядок), що додається.

2. Затверджений цим наказом Тимчасовий порядок застосовується до закінчення проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей.

3. Наказ першого заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України (керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей) № 27 ог від 22.01.2015 “Про затвердження Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів вздовж лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської областей” вважати таким, що втратив чинність.

4. Контроль за виконання наказу покласти на начальника штабу – першого заступника керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей.

5. Наказ довести до особового складу в частині, що його стосується, голів Донецької та Луганської обласних військово-цивільних державних адміністрацій, а також оприлюднити Тимчасовий порядок шляхом його розміщення на офіційному сайті Служби безпеки України та Державної фіскальної служби України.

6. Затверджений Тимчасовий порядок набуває чинності з моменту його оприлюднення на офіційному сайті Державної фіскальної служби України та Служби безпеки України.

7. Керівникам секторів здійснювати перепускний режим на контрольних пунктах в’їзду — виїзду у межах Донецької та Луганської областей згідно вимог цього наказу з моменту його оприлюднення.

8. Керівнику Координаційного центру протягом 15 днів привести у відповідність до цього наказу Додатки з відомостями про переліки суб`єктів господарювання та вантажі (товари).

Перший заступник керівника Антитерористичного центру при Службі

безпеки України (керівник Антитерористичної операції на території

Донецької та Луганської областей)

генерал-лейтенант І.І.КОЛЕСНИК

Контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на линии разграничения. Луганская область.

Пересечение линии разграничения и работу контрольно-пропускных пунктов в зоне конфликта регулирует Временный порядок № 415 ог от 12 июня 2015 року (утвержденный приказом первого заместителя руководителя АТО при СБУ) по контролю пересечения линии разграничения в Донецкой и Луганской областях гражданами, транспортными средствами и перемещения грузов (далее ВППЛР), регламентирующий пропускные процедуры, а также содержащий перечень контрольных пунктов въезда-выезда (далее КПВВ) через линию разграничения (далее ЛР). Всего на линии разграничения открыто 6 КПВВ, предназначенных для пересечения граждан и 6 КПВВ, предназначенных для контроля за перемещением грузов железнодорожным транспортом через ЛР.

Из шести КПВВ – Гнутово, Новотроицкое, Мариинка, Зайцево, Золотое, Станица Луганская — предназначенных для пересечения гражданами ЛР, осуществляют пропускные процедуры только 5 (нет пересечения по КПВВ «Золотое»). Пересечь ЛР автомобильным транспортом можно только через четыре КПВВ (по КПВВ Станица Луганская переход осуществляется только пешком).

Перемещение грузов по железной дороге происходит через следующие транспортные коридоры и КПВВ – «Донецк-Волноваха» КПВВ Волноваха; «Ясиноватая-Лиман» КПВВ Константиновка (КрП Кривой Торец); «Дебальцево-Никитовка-Артемовск 2-Лиман» КПВВ Артемовск 2; «Родаково-Луганск-Кондрашевская-Огородное» КПВВ Огородное; «Родаково-Светланово-Лисичанск» КПВВ Переездная; «Родаково-Лиман» КПВВ Лиман (КрП Нырково).

Концепция ВППЛР определяет следующие принципы контроля за перемещением:

противодействие терроризму; противодействие разведывательно-подрывной деятельности иностранных структур; обеспечение права граждан Украины выехать из неконтролируемых территорий; усиление контроля за перемещением лиц, транспортных средств и грузов (товаров) на неконтролируемые территории.

Для граждан, пересекающих ЛР, устанавливается режим контроля в соответствии с ч.1 ст.2 Положения о приграничном режиме, (паспорт гражданина Украины; паспорт гражданина Украины для выезда за границу; дипломатический паспорт; служебный паспорт; удостоверение личности моряка; служебное удостоверение; водительское удостоверение или другой выданный государственным органом документ, который имеет такие обязательные реквизиты, как фамилия, имя, отчество, фотографию, подпись ответственного должностного лица, оттиск печати или штампа учреждения, выдавшего документ, дату выдачи; для иностранцев — национальный паспорт или документ, его заменяющий). Тот же перечень документов дает и сайт прикордонной службы Граждане должны получить пропуск на пересечение ЛР, заполнив заявку либо в Координационных Группах при ГМС, либо на сайте СБУ; после прохождения проверки такой пропуск дает право на пересечение ЛР в любом КПВВ. После внесения информации о гражданине в электронную базу данных на КПВВ, граждане должны иметь право беспрепятственного проезда.

Контроль за пересечением ЛР осуществляют блок-посты (БП), контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), контрольные посты (для жд-перевозок). Пересечение ЛР происходит по транспортным коридорам.

Пограничный наряд на так называемом нулевом БП (первом блок-посту в транспортном коридоре по пути следования с неконтролируемых территорий на подконтрольные) имеет право в соответствии с ВППЛР на самостоятельное принятие решения о «временном ограничении (запрете) движения транспорта, грузов (товаров), и людей, которые нарушили порядок следования с неконтролируемой территории, и передачу их соответствующим компетентным органам».

ВППЛР устанавливает порядок идентификации служебных лиц на КПВВ – п. 2.6 предписывает «…представители всех органов и служб Украины при исполнении служебных обязанностей должны иметь при себе служебные удостоверения и представительские карточки…»

Пункт 2.9 ВППЛР предписывает «…В случае нарушения режима прекращения огня (обстрела из стрелкового оружия, артиллерийских систем, реактивных систем залпового огня, информации о действиях ДРГ) со стороны незаконных вооруженных формирований или непосредственного обстрела коридора, БП разрешается по решению командира оперативно-тактической группировки, с уведомлением оперативного штаба по управлению АТО, перекрывать направление движения».

Время работы БП – круглосуточно; КПВВ осуществляют пропускные процедуры в светлое время суток (летом с 6.00 до 20.00; зимой с 8.00 до 17.00).

На БП и КПВВ должны проводиться осмотры автотранспорта и багажа (грузов) на предмет провоза запрещенных вещей – п. 3.2 «… проверка движущегося через блокпост, на наличие запрещенных предметов и веществ (оружие, боеприпасы, взрывчатка, наркотические средства и т.п.); выявления и задержания лиц, подозреваемых, обвиняемых в совершении уголовных преступлений или скрывающихся от органов предварительного расследования, суда или уклоняющихся от отбывания уголовного наказания, и похищенных транспортных средств; недопущения выхода террористов из района проведения АТО и проникновения в такой район их пособников и т.д.»

Пунктом 5.1.2 ВППЛР устанавливается порядок пересечения ЛР детьми в сопровождении взрослых: «… не достигших 16-летнего возраста, осуществляется при предъявлении свидетельства о рождении ребенка, любого документа, определенного статьей 5 ЗУ «О гражданстве Украины» или статьей 2 ЗУ «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины «лица (лиц), в сопровождении которого (которых) граждане Украины, не достигшие 16-летнего возраста, выезжают с неконтролируемых территорий, и разрешением физического лица…»

В пределах транспортных коридоров размещены гуманитарно-логистические центры (ГЛЦ), на которых осуществляется оптово-розничная продажа продуктов питания и вещей первой необходимости, лицам, проживающих на оккупированных территориях, с целью снижения нагрузки на КПВВ.

Луганская область. КПВВ «Станица Луганская»

До начала военных действий место (24.05.2014), на котором сейчас находиться КПВВ выглядело так:

Последние космоснимки местности показывают промежуточное состояние ( на 8.06.2015 г.) — геоданные.

А в настоящий момент КПВВ выглядит так (гео) :

Читайте так же:  Образец ходатайстве на удо

Для покидающих подконтрольную территорию пропускные процедуры осуществляют на блок-посту (БП) второго рубежа (согласно ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК), расположенного возле бывшей автозаправки.

Очереди на КПВВ обыденное явление. Прием документов, чаще всего, ведется через одно окошко. Из очереди приглашают пройти в зону контроля КПВВ по 5-10 человек. Средне время прохождения пропускных процедур ( с момента занятия очереди до момента прохода на БП т.н. ЛНР составляет от 2 до 5 часов. От админвагончиков Пограничной службы граждане пешком в границах коридора КПВВ следуют до БП первого уровня примерно 1,2 км., где у них отбирают контрольные талоны и они выходят на «нулевую территорию» (промежуток между крайними БП Украины и т.н.ЛНР).

Там им предстоит спуск по деревянным сходам через разрушенный пролет моста:

Ранее (до начала боевых действий) это место выглядело вот так:

Сам мост выглыдел так (на май 2011 г):

И вот так в настоящее время:


Всего в сутки через КПВВ Станица Луганская пересекает линию разграничения (ЛР) от 3000 до 5000 граждан.
Дальнейший переход на неподконтрольную территорию (т.н.ЛНР) выглядит следующим образом:

Общая протяженность маршрута перехода около 2 км. От перекрестка возле бывшей автозаправки по ул.Юбилейной (от автовокзала Станицы Луганской) до поворота на Веселенькое, где за БП т.н.ЛНР паркуются автоперевозчики на Луганск.

Граждане, которые следуют с неподконтрольной территории в сторону Станцы Луганской проходят контроль т.н. ЛНР и встают в очередь на «нулевой» БП Украины, где получают контрольный талон и следуют далее по корридору до пункта контроля Украины.

В Станице Луганской возле КПВВ сформировался рынок перевозчиков. Отсюда можно уехать даже прямо до Киева, однако расписание маршрутов может быть не совсем удобным. Главное направление трансферта из Станицы — до Северодонецка и Лисичанска. Так как КПВВ Станица Луганская единственный пункт пропуска в Луганской области осуществляющий пропускные процедуры, то можно предположить что минимум половина граждан, ежедневно пересекающая линию разграничения через КПВВ Станица Луганская, будут передвигаться в сторону мест концентрации цивилизационных коммуникаций (Северодонецкое направление)

Ближайший переход через ЛР находиться в Бахмуте (КПВВ Зайцево) через Горловку.

Таким образом, имеющие необходимость попасть в т.н.ЛНР граждане, едут из Украины в самую отдаленную точку области, чтобы пешком (. ) пересечь ЛР.
Трансферт от Северодонецка (где граждане могут получить админуслуги) до Станицы Луганской составляет порядка 130 км. Участок дороги Нижнетеплое-Теплое-Станица Луганская (около 60 км.) находится в крайне неудовлетворительном состоянии.

Географически линия разграничения в Луганской области «входит» в русло Северского Донца в между селами Крымское и Сокольники, следуя по форватеру реки до впадения в Северский Донец речки Деркул, по которой проходит восточая часть границы Украины с РФ:

На всем протяжении ЛР по течению реки Северский Донец находится 4 автомобильных моста, 2 железнодорожных и 1 паромная переправа:

Разведенный в мае 2014 года понтонный мост в Сокольниках.


Взорванный мост между Славяносербском и Трехизбенкой


1 железнодорожный мост в Станицу Луганскую (неповрежден)


2 железнодорожный мост в Станицу Луганская (неповрежден)


1 автомобильный мост в Станце Луганской (разрушен)


2 автомобильный мост в Станце Луганской (разрушен)

Таким образом, на протяжении всей линии разграничения, проходящей по русле реки Северский Донец, из 4 автомобильных мостов не разрушен только мост в г.Счастье.
Для осуществления ремонтных работ 1 автомобильного моста в Станице Луганской (коридора КПВВ) с отрудниками миссии ОБСЕ и Норвежским советом по вопросам беженцев был предложен проект ремонта. Для возможности его реализации на переговорах в Минске был предложен вариант развода вооружений около Станицы Луганской:
Зона разведения вооружений в окрестностях станицы Луганской

Представители стороны т.н. ЛНР отчитались в СМИ о фактическом перемещении позиций в соответсвии с согласованным планом разведения вооружений. Проукраинские активисты Луганской области съехались в Станицу Луганскую пикетировать перед КПВВ, выражая протест против достигнутых договоренностей. Разведение не состоялось.

От станции Кондрашевская запустили пригородную электричку на Лантратовку. Она отправляется из Станицы Луганской в 7.00 и следует через Счастье, Новоайдар, Старобельск, Белокуракино до Троицкого, с прибытием на конечную остановку в 12.50 или 14.30 (по разным дням). В Станицу Луганскую электропоезд возвращается либо в 18.50, либо в 20.30.

Пропускные процедуры на КПВВ Станица Луганская осуществляются крайне медленно.

Луганская область. КПВВ «Золотое»

КПВВ «Золотое» был открыт в апреле 2016 года. Планировался как пункт пропуска пешеходов и автомобилей в коридоре «Лисичанск-Первомайск». Однако через 3 часа после открытия был снова закрыт — представители НВФ т.н. ЛНР отказались осуществлять пропуск граждан в данном направлении:

Позиции сторон в поиске компромиса об открытии КПВВ в Луганской области

На переговорах в Минском формате стороны конфликта пришли к соглашению об открытии автомобильного пункта пропуска в Луганской области.
Это может быть достигнуто несколькими вариантами.
1 вариант — ремонт автомобильного моста в Станице Луганской.
2 вариант — перенос транспортного коридора КПВВ «Золотое» по ближайшей автодороге в объезд Первомайска.
3 вариант — открытие перехода в Счастье по неповрежденному мосту.

Украинская сторона пока, вроде бы, остановилась на реализации 1 варианта. Хотя необходимого для проведения ремонтных работ разведения вооружений по Станице Луганской так и не произошло.
23 ноября 2016 года была осуществлена попытка возобновить работу КПВВ «Золотое» — с утра были возобновлены пропускные процедуры, однако на стороне т.н.ЛНР пытавшихся пересечь линию разраничения граждан так и не пропустили представители НВФ т.н.ЛНР. КПВВ «Золотое» снова было закрыто.
Обсуждать вопрос организации перехода в г.Счастье украинская сторона, по сообщениям СМИ, пока не готова.


— альтернативный вариант «Золотое-Первомайск»


— открытие перехода между Трехизбенкой и Славяносербском (при условии восстановления моста)

— разведение вооружений, доступ СММ ОБСЭ и ремонтным бригадам к разрушенному мосту, реконструкция моста, открытие автомобильного перехода Станица Луганская-Луганск:

Позиция украинской стороны в вопросе открытия коридоров в Луганской области на переговорах в Минске, к сожалению, заранее не обсуждается среди общественных организаций, занимающихся решением гуманитарных вопросов на Донбассе; консультаций с местными жителями не проводиться, их мнение при переговорах об открытии коридоров не учитывается.

Проблемы соблюдения ПЧ в Луганской области, связанные со свободой перемещения

«Громадяни України в’їжджають в зону проведення АТО і виїжджають з неї через контрольні пункти в’їзду-виїзду за умови пред`явлення будь-якого документа, що посвідчують особу (відповідно до п.1 ст.2 Положення про прикордонний режим, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року № 1147), дозволом фізичної особи:

 • паспорта громадянина України;
 • паспорта громадянина України для виїзду за кордон;
 • дипломатичного паспорта України;
 • службового паспорта України;
 • проїзного документа дитини;
 • посвідчення особи моряка;
 • посвідчення члена екіпажу;
 • тимчасового посвідчення громадянина України;
 • свідоцтва про народження (для дітей віком до 16 років).»

Таким образом, граждане Украины, имеющие проблемы с паспортом, в подавляющем большинстве случаев не могут въехать-выехать на-с оккупированных территорий.
Часто возникают вопросы наличия правообладющих документов на транспортное средство; доверенности на несовершеннолетних детей, следующих с непрямыми родственниками через КПВВ; неудовлетворяющих сотрудников ДПСУ целями выезда на оккупированные территории; превышением веса личных вещей от нормы, прописанной во Временном Порядке № 415.
Жители Станицы Луганской и Трехизбенки продолжительное время занимались выращиванием агрокультур с последующей их реализацией жителям Луганска, Алчевска, Славяносербска и Стаханова. В настоящий момент рынки сбыта агропродукции для них отрезаны, они лишены возможности самостоятельно заработать себе средства к существованию путем продажи выращенных урожаев.
Логистика перемещений по Луганской области с подконтрольной территории (ПТ) на неподконтрольную (ОТ) и обратно лишена здравого смысла. К примеру, если жителю Попасной для того чтобы проведать больных родственников в Первомайске ранее требовалось проехать не более 8 км., то сегодня ему потребуется на это порядка 250 км через Станицу Луганскую, либо 150 — через КПВВ «Зайцево» (через огромные очереди в течении 2 суток).
Прямое сообщение пассажирским транспортом между ОТ и ПТ было прервано в 2015 году. В настоящий момент в МОТ изучают вопрос об открытии пассажирского сообщения с ОТ железнодорожным транспортом.
В настоящий момент местными жетялями на свой риск осуществляются переходы (неофициально) через ЛР в населенных пунктах Новоолександровка, Катериновка, Родина, Новотошковка — пешим ходом; Трехизбенка, Лопаскино, Лобачево, Счастье — посредством лодочной переправы.

Читайте так же:  Требования к перевозки фруктов

Проблема открытия работающего КПВВ для снижения нарастающего недовольства у местного населения, повышается с каждым днем.
Местное население заявляет о готовности и большом желании участвовать в консультациях с государственными органами по вопросу функционирования пунктов перехода через ЛР в Луганской области.

Железнодорожные КПВВ в Луганской области

От станции Родаково, расположенной на ОТ, идут три железнодорожных маршрута — через Луганск на Станицу Луганскую (ст.Кондрашевкая) и далее на Счастье; через Зимогорье-Сентьяновку-Светланово на Лисичанск; через Алчевск-Дебальцево- Алмазную-Нырково на Северск и Лиман.

Транспортная блокада Донбасса: люди добираются пешком до мирной территории, а военные опускают от стыда глаза

Чиновники уверяют – все делается только ради блага людей, чтобы избежать терактов

История знает немало «черных четвергов», один из них для мирных жителей Донбасса был вчера. С 18 июня Служба безопасности Украины (СБУ) запретила пропуск через линию разграничения на Донбассе пассажирских автобусов, выполняющих регулярные рейсы. Теперь выехать «в мирную Украину» можно только на автомобилях вместимостью до девяти человек или пешком.

Поняв, что их попросту заблокировали вместе с боевиками, жители оккупированных территорий были настолько шокированы, что не сразу заметили, как СБУ в том же документе («Временный Порядок осуществления контроля за перемещением лиц, транспортных средств и грузов вдоль линии соприкосновения в границах Донецкой и Луганской областей») отменила бумажные пропуска, предложив согражданам регистрироваться в базе данных и получать уведомление о внесении на электронную почту. Приказ штаба АТО №415 от 12 июня нанес больший удар по жизни дончан.

«Сказали, пропуска отменили, чтобы коррупции не было на этих пропусках. Ну, сейчас начнется на блокпостах!» – в сердцах поделился чувствами дончанин Сергей Маликов.

Утром в четверг электронное табло Южного автовокзала показывало, что все автобусы за линию соприкосновения отменены. Мариуполь, Красноармейск, Краматорск, Днепропетровск и прочие мирные города стали вмиг недоступны для поездок дончанам. Однако, как указывало то же табло, в продаже на следующий день были билеты на автобусы в Славянск, Великую Новоселку, тот же Мариуполь… Кассиры молча делали свою работу, ничего не объясняя.

Понять, что происходит, помогли сами дончане, которые не смогли пересечь на автобусах пункты пропуска в Волновахе и Николаевке под Артемовском. «Мы выехали из Горловки в Артемовск. На КПП высадили, сказали идти пешком. Мы пересекли границу, шли где-то полчаса по дороге, где нас ждал автобус, – поделилась горловчанка Юлия Леднева. – Было душно, многие еле шли, казалось, мы в киномассовке изображаем узников концлагеря. Меня не покидало чувство стыда и унижения. Хотя по глазам пограничников было видно, что они тоже в ужасе».

Тянучка на блокпосту. Фото: Соцсети

Автомобилист Анатолий также рассказал, что военные на блокпостах разводят руками и опускают глаза. «Я стал свидетелем, как людей высаживали на блокпосту. Свои же украинские чиновники создают людям проблемы. Спрашивается, зачем это нужно? Никто ответить не может, – сетует Анатолий. – Военные все понимают, глаза отводят, стыдятся. Но, поделать ничего не могут. Приказ выполняют. Люди, старики и дети в жару, идут от блокпоста до блокпоста. Говорят, дальше можно только на своей машине или на своих двоих. Автобусы заворачивают назад. Люди идут по трассе, «голосуют» – пытаются попутку поймать. Кто-то устает, садится на сумки, отдыхает. Зрелище очень тяжелое. Я трех женщин к себе в машину посадил. Предложил подвезти. Они плакали и проклинали тех, кто придумал подобные нововведения».

От отчаяния многие дончане вспомнили о длинном и нелегальном пути в Украину через Россию: маршрут Донецк – Ростов – Белгород – Харьков. Без пропусков – были бы деньги. Правда, въезд в Харьков со стороны России грозит крупным штрафом более чем в 1000 гривен – за незаконное пересечение государственной границы. Украина не контролирует несколько пропускных пунктов границы – «Успенка», «Мариновка», Новоазовск» и др., поэтому данных о выезде гражданина за рубеж не имеет. И въезд обратно получается незаконным, ведь де-юре выезда не было.

Частные перевозчики на легковых авто уже подсчитывают барыши – им теперь зеленый свет. «Из Донецка до Мариуполя я брал людей по 500 гривен с человека, – поделился водитель Андрей, который возит дончан в приморский город с Южного автовокзала. – Теперь, наверное, буду брать 700-800. Ну вы же понимаете – бензин дорогой, на блокпостах могут потребовать что-то, опасность…»

Продвинутые пользователи интернета вовсю рыщут по сервисам Всемирной сети, на которых люди ищут попутчиков, оплачивая проезд вскладчину, также образовались группы в соцсетях.

«Мы поехали втроем с соседями, возле Волновахи увидели людей, которых выгнали из автобуса и они просились в машины, чтобы проехать, но все автомобили были с людьми, мало кто брал там попутчиков», – рассказала дончанка Дарья Пашенко.

Вместе с тем, чиновники говорят о том, что уже в скором времени пересекать линию разграничения люди смогут по аналогии с аннексированным Крымом. Об этом сообщил замруководителя военной операцией на Востоке Сергей Галушко. «Думаю, будет найден формат, чтобы автобусы прибывали непосредственно на контрольные пункты въезда-выезда. Это по аналогии с Крымом. Мы знаем, что автобусное сообщение с Крымом приостановлено, – рассказал Галушко. – Автобусы прибывают на линию разграничения, люди ее проходят и с той стороны их ждут другие автобусы».

Главный вопрос – зачем? В руководящих инстанциях рассказали, что отмена пассажирских перевозок введена, чтобы избежать трагических ситуаций при возобновлении боевых действий. По мнению чиновников, люди, идущие пешком, находятся в большей безопасности, нежели те, которые передвигаются на транспорте – обладают большей мобильностью.

«Ограничение движения пассажирского транспорта связанно с усилениями мер безопасности, – рассказал Сегодня.ua спикер Администрации президента по вопросам военной операции Андрей Лысенко. — Это сделано с целью сохранить жизнь и здоровье наших граждан. Чтобы избежать трагедии в Волновахе, когда снаряд выпущенный боевиками разорвался рядом с пассажирским автобусом. В последнее время мы наблюдаем увеличение интенсивности обстрелов. По движущемуся транспорту и скоплениям людей ведется огонь».

Дончане единодушны: таким странным образом проблему не решить. «В Украине – лекарства, туда люди едут в аптеки, потому что в Донецке тотальный дефицит. Лекарство может быть жизненно важным, и что будет, если человек не найдет попутку, не имеет денег на частного перевозчика? Ложись да помирай? Ребенка вывезти к родне в спокойный город стало невозможно…»

Вопрос без ответа: почему не пускают грузовики без груза, с личными вещами, пустые автобусы?

Наша Горячая линия продолжает получать массу жалоб о грубости, превышении должностных полномочий, вымогательстве и коррупции на блокпостах. Несмотря ни на что, представители нашей команды продолжают борьбу в Рабочей группе при СБУ за усовершенствование пропускной системы.

Знаете ли вы, что во Временном порядке есть ограничения для пересечения линии разграничения транспортными средствами:

 1. п.1.6 – запрет на передвижение рейсовых автобусов;
 2. п.8.1 – всякий коммерческий груз (товар) пересекает линию соприкосновения только железнодорожным транспортом;
 3. п.5.11 – линию разграничения может пересечь транспортное средство, если в транспортном средстве находится владелец или лицо, имеющее право управления транспортным средством или доверенность.

Других ограничений нет!

То есть, соответственно Временному порядку, линию разграничения могут пересекать автобусы без пассажиров, грузовой транспорт без груза либо с грузом не коммерческого назначения (не товар, а, например, личные вещи, мебель, бытовая техника). Однако де-факто если вы владелец автобуса либо грузового автомобиля, вам придется вывозить свое транспортное средство только через соседнее государство, сделав крюк в 600 км.

Обзвонив ряд горячих линий, мы попытались выяснить, кто и на каком основании не пропускает грузовики и автобусы.

Вопрос: Почему не пускают грузовики без груза, с личными вещами, пустые автобусы?

Мы не стали представляться, для того чтоб можно было оценить профессионализм и качество обслуживания.

 • Пограничная служба (номер Горячей линии: 044 527 63 63)

Раньше этот номер отвечал практически моментально, сегодня же линия оказалась существенно загружена. Девушка-оператор любезно предупредила, что наш разговор записывается. После непродолжительной дискуссии она переключила нас на эксперта по этому вопросу.
Соединения непосредственно с экспертом пришлось ждать еще 3 минуты. Повторяем ему вопросы.
Мы опустим несущественную полемику и перейдем к кульминации нашей беседы:

Читайте так же:  Штраф автовладельцев

Донбасс СОС (далее Д): Давайте так, едет личное транспортное средство – грузовой автомобиль. В техпаспорте указано, что владельцем грузового автомобиля является водитель, и водителя вместе с этим транспортным средством разворачивают, потому что это грузовое транспортное средство. И разворачивает его пограничная служба.

Оператор (далее О): Да что вы уцепились в эту пограничную службу! На КПВВ есть СБУ, есть милиция, есть пограничники, есть фискальная служба, есть Министерство обороны. Почему Вас интересуют только пограничники, если не пропускают пограничники, то это не из-за того что им просто захотелось. Обращайтесь в Военно-гражданские администрации, обращайтесь в фискальную службу.

Д:То есть, Пограничная служба к этому никакого отношения не имеет?

О: У нас есть распоряжение, и мы никого не пропускаем.

Д: А от кого распоряжение? От Облгосадминистрации?

О: Есть Облгосадминистрация, есть штаб Антитеррористической операции…

Д: От кого распоряжение?! К кому нам обратиться?

О: Позвоните в фискальную службу, они занимаются грузами.

Д: Это не груз, это грузовой транспорт.

О: Хорошо, даже грузовой транспорт. Любое пересечение линии разграничения проходит через руки Фискальной службы Украины. Понимаете?

Д: Хорошо, но они скажут, что они занимаются товарами.

О: Но если Фискальная служба не будет оформлять грузовое транспортное средство, не будет оформлять груз, то естественно никто не пропустит. Даже если грузовик пустой.

Когда мы выяснили, что это всё по мнению “эксперта” находится в компетенции Фискальной службы, то перешли к автобусам:

Д: Как автобусам пересекать линию разграничения?

О: Согласно 415 приказу, на основании распоряжения штаба АТЦ проводятся пассажирские перевозки только беженцев и детей на отдых.

Д: Да, это пункт 1.6. А если я владелец автобуса и еду без пассажиров, то как мне выехать?

…Всё. Больше никаких аргументов он не нашел и пообещал с автобусами разобраться. И мы вновь вернулись к вопросу о грузовых транспортных средствах. После непродолжительной дискуссии консультант не выдержал и сказал прямо:

О: Это всё штаб АТЦ и Военно-гражданские администрации. Они там являются властью.

Потеряв на мгновение дар речи, на всякий случай уточняем:

Д: Давайте подведем итог, грузовое транспортное средство не пропускают по решению Фискальной службы или АТЦ?

Д: А автобусы не пропускает кто?

 • СБУ (номер Горячей линии: 0 800 501 482)

Две с половиной минуты ожидания и нам отвечает девушка оператор. Задаем ей все те же вопросы по поводу проезда автобусов и грузового транспорта.

Оператор (далее О): Во “Временном порядке” написано, что запрещается пересечение пассажирскому транспорту. Для грузового есть два коридора через Курахово и Станицу Луганскую, но они сейчас закрыты.

Донбасс СОС (далее Д): А где это сказано во “Временном порядке”?

О: Это не во “Временном порядке”, это просто я вам говорю, какая ситуация на самом деле. Вообще на основе “Временного порядка” пограничники создавали свои “временные порядки”.

Д: Но в Погранслужбе утверждают, что они действуют на основании приказа 415 от 12.06.15, значит, это тот самый “Временный порядок”.

О: Да, они ссылаются на него, но у них есть свои внутренние распоряжения.

Д: То есть, не пускают грузовой транспорт непосредственно они? Вот смотрите, у меня есть грузовой автомобиль, я хочу выехать на нем и вывезти свою мебель, телевизор и так далее. Разворачивают!

О: Ну да, сейчас они смотрят по техпаспорту, если там он отмечен как грузовой, то они не пускают.

Д: Где это сказано во “Временном порядке”?

О: Я же говорю, во “Временном порядке” этого нет. Нужно выяснять, какие у них внутренние распоряжения идут.

Д: А у кого мне выяснять? У пограничников? Пограничники отправляют к Вам, сказали, что это решение АТЦ — не пропускать грузовой транспорт.

Пауза. Вопрос остался без ответа.

Д: Второй вопрос к вам. У меня личный автобус. Я его себе купил. Не использую в коммерческих целях. Как мне на нем пересечь линию разграничения?

О: Я же Вам говорю, что пока что запрещено.

Д: Почему? Я не вижу во “Временном порядке”, что кто-то запрещает мне перемещаться на автобусе. Я не буду везти пассажиров. Я буду ехать один.

О: Но имеется в виду пассажирский транспорт.

Д: Смотрите п.1.6. “Перетин лінії зіткнення громадським пасажирським транспортом”. Это не “громадський”, это мой личный.

О: Обращайтесь непосредственно пограничникам.

Д: Они ссылаются на вас, сказали, что это вы не пускаете, штаб АТЦ.

О: Позвоните тогда еще в штаб АТЦ…

Молодой человек на том конце провода немного опешил от вопросов и попытался отправить нас в Фискальную и Пограничные службы. Когда мы пояснили, что Фискальная служба занимается исключительно товарами, а пограничники отсылают в штаб АТЦ, мы услышали следующее.

— Мы ничем не можем Вам помочь. Мы этим не занимаемся и никаких указаний Пограничной службе не пропускать автобусы и грузовые автомобили штаб АТЦ не давал!

 • Фискальная служба (номер Горячей линии:0 800 501 007)

Девушка-оператор сказала, что контроль за перемещением людей, грузов и транспортных средств осуществляется согласно приказу № 415 от 12.06.15 г. (тот самый “Временный порядок”). Мы обсудили проблему перевозки личных вещей и пришли к общему мнению, что личные вещи, в том числе и мебель, можно вывозить. После этого мы перешли к проблеме грузового транспорта. После нашего сообщения, что грузовые автомобили не пропускают даже пустые, девушка извинилась и временно отключилась. По возвращению она зачитала п.4.5.: “Дорожні коридори для переміщення вантажів (товарів) через лінію зіткнення в межах Донецької та Луганської областей залізничним транспортом на шляхах залізничного сполучення”

Другими словами, если мы хотим вывезти свои личные вещи, то это возможно сделать только с помощью железнодорожного транспорта…К пересечению линии разграничения автобусов и грузовиков это отношения не имеет.

 • Колл-центр штаба АТО (г.Краматорск) (тел.: 067 334 07 95)

Девушка-оператор холодным и явно недовольным голосом сообщила, что они занимаются только физическими лицами и никакого отношения ни к грузам, ни к транспортным средствам не имеют и ничем не могут нам помочь. И бросила трубку.

 • Приемная Председателя СНБО (тел.: 044 255 09 00)

Здесь беседа получилась лаконичной: “Мы этим не занимаемся, звоните на горячую линию СБУ”.

 • Президент Украины (номер Горячей линии: 044 255 73 33)

Горячая линия Президента больше не работает. Номер используется исключительно как справочная служба администрации.

 • Правительственная Горячая линия (номер Горячей линии: 0 800 507 309)

Сперва обращение было принято, однако позже нам перезвонили и сказали, что они не взаимодействуют с СБУ и ответ дать не смогут.

Последний наш звонок был к заместителю руководителя штаба АТЦ. Он объяснил, что АТЦ к запрету на перемещение автобусов и грузового транспорта никакого отношения не имеет и на Горячей линии пограничной службы нас обманывают.

 1. Операторы кол-центров и горячих линий служб и ведомств плохо подкованы в информационном плане. Спишем на то, что вопрос действительно сложный, но разобраться в корне проблемы и помочь людям никто не решился.
 2. Ситуация с грузовым транспортом и автобусами остается открытой. Мы уже готовим письмо в штабы АТЦ, АТО и Пограничную службу, но скорых изменений ждать не стоит.
 3. Самым не приятным разговором был звонок в кол-центр штаба АТО (Краматорск). Мы понимаем, что там нереально сложная работа, но всё-таки возьмем на себя смелость напомнить операторам кол-центра: Вам звонят люди. И если вы не будете им помогать, то они будут и дальше высказывать недовольство. Замкнутый круг.

И еще: люди разочарованы в ситуации, которая сложилась вокруг пропускной системы. Многие, столкнувшись со стеной абсурда, просто опускают руки. Боритесь за свои права! Не опускайте руки! Непреодолимых препятствий не бывает!